הדמוקרטים

להפריט את מערך הכשרות

Episode Summary

בתפקוד מערך הכשרות ישנם עשרות כשלים מבניים, חוקתיים ותפקודיים הנובעים מהמונופול שלה. חידוד נהלים והגברת הפיקוח והרגולציה חשובים ככל שיהיו, לא יוכלו להביא מזור לבעיות המערכתיות של מערך הכשרות והצעת הרבנות הראשית שפורסמה לאחרונה מכיל שינויים קוסמטיים בלבד. בכדי להעניק כשרות טובה יותר, זולה יותר וידידותית יותר לכל אזרח, מציעים החוקרים להפריט את מערך הכשרות, לפרק את מונופול הרבנות ולהתבסס על השוק הקשיח של כ-70% מאזרחי המדינה היהודים, שצורכים מזון כשר. פרופ' ידידה שטרן וד"ר שוקי פרידמן מדברים על המערך הכשרות בישראל. מנחה: ארנון מאיר מוזמנים המשיך לקרוא על מערך הכשרות באתר המכון www.idi.org.il